η πολιτική απορρήτου του exam panel

exam panel       exam panel.me       διεκπεραίωση θεμάτων       πολιτική απορρήτου       όροι χρήσης

Ηλεκτρονική δήλωση περί απορρήτου

To exam panel σέβεται το ιδιωτικό απόρρητό σας
To exam panel παρέχει αυτή τη δήλωση περί απορρήτου για να σας πληροφορήσει σχετικά με την πολιτική του και τις πρακτικές που εφαρμόζει για την προστασία του απορρήτου, καθώς και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο που συλλέγονται οι πληροφορίες σας όσο είστε συνδεδεμένοι στο Internet και για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Η παρούσα δήλωση είναι άμεσα διαθέσιμη στην κεντρική μας σελίδα και στο τέλος κάθε ιστοσελίδας του exam panel.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του exam panel υπόκειται στις σχετικές διατάξεις τόσο του Κυπριακού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

1. Οι τοποθεσίες που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση περί απορρήτου

Το exam panel είναι ένας οργανισμός, με νομικές οντότητες, επιχειρηματικές διαδικασίες, δομές διαχείρισης και τεχνικά συστήματα που υπερβαίνουν τα σύνορα χωρών. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες ιστού και τους τομείς με ονοματοθεσία που ανήκει εξ ολοκλήρου στο exam panel.

Συνδέσεις σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στο exam panel

Στις τοποθεσίες του exam panel στο Web ενδέχεται να υπάρχουν συνδέσεις σε τοποθεσίες τρίτων για τη διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, δεν θα βρίσκεστε πλέον στην τοποθεσία του exam panel. Δεν παρέχουμε υποστήριξη ούτε εγγυήσεις για τις τοποθεσίες τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε σε τρίτους, δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση περί απορρήτου. Σας συνιστούμε να εξετάζετε την πολιτική προστασίας του απορρήτου κάθε εταιρείας πριν την υποβολή των προσωπικών πληροφοριών σας.

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Για να σας εξυπηρετήσει καλύτερα και να κατανοήσει τις ανάγκες ή και ενδιαφέροντά σας, το exam panel συλλέγει, εξάγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες με επαρκή ειδοποίηση και συναίνεση, μαζί με απαιτούμενες καταχωρήσεις με τις υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου είναι εφαρμοστέο. Ο τύπος των προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε σε εμάς μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία επαφής όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες μοναδικές πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη που έχετε και τους κωδικούς πρόσβασης, πληροφορίες τιμολόγησης και συναλλαγών, τις προτιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, τις προτιμήσεις επαφής, το εκπαιδευτικό και εργασιακό παρελθόν σας καθώς και δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας για εργασία.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από το exam panel είναι για τους ίδιους τους χρήστες και δεν ζητούνται ποτέ στοιχεία που αφορούν τρίτα πρόσωπα. Για το πρόγραμμα πληροφόρησης φίλων, υπάρχει σχετικός σύνδεσμος στο τέλος κάθε σελίδας του exampanel.com, μέσω του οποίου μπορείτε να ενημερώσετε με email τους φίλους σας για το exam panel, από το δικό σας πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν σας ζητάμε να μας δώσετε πληροφορίες που αφορούν τρίτους και συγκεκριμένα τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φίλων σας.

Επιπλέον των πληροφοριών που παρέχετε, το exam panel μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την επισκέψή σας σε μια τοποθεσία μας μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, (Web beacons, αρχεία cookies, ενσωματωμένους συνδέσμους ιστού καθώς και άλλα κοινά χρησιμοποιούμενα εργαλεία συλλογής πληροφοριών. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν ορισμένες τυπικές πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στην τοποθεσία μας όπως το τύπο και γλώσσα του προγράμματος πλοήγησης, το χρόνο πρόσβασης, και τη διεύθυνση της τοποθεσίας από όπου μεταβήκατε σε κάποια τοποθεσία του exam panel. Μπορεί να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσμων (δηλαδή τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που ακολουθείτε, και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες του exam panel). Το exam panel μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων σε συνδυασμό με ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε και γι’ αυτό μπορεί να συλλέξει πληροφορίες όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πατήσετε σε σύνδεσμο που περιέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχεία cookies

Το exam panel χρησιμοποιεί ένα και μοναδικό cookie για να μπορεί να επιβεβαιώσει και διασφαλίσει την πρόσβασή σας στα δεδομένα που σας αφορούν σαν χρήστες των online υπηρεσιών του. To cookie αυτό έχει το όνομα exampanel, το περιεχόμενο του είναι κρυπτογραφημένο σε μορφή base64, είναι κοινό για όλες τις τοποθεσίες του exampanel και δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Εξ ορισμού λειτουργεί ως session cookie και χάνεται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser), στο οποίο μεταφέρθηκε από κάποια από τις τοποθεσίες του exam panel. Το κρυπτογραφημένο περιεχόμενο του cookie δεν περιέχει καμία προσωποποιημένη πληροφορία ή προσωπικό δεδομένο που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο exam panel.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Το exam panel χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρει υπηρεσίες και για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σας.

Από την 14η Σεπτεμβρίου 2009, το exam panel χρησιμοποιεί επικοινωνία μέσω SMS, εφόσον έχει δηλωθεί κινητό τηλέφωνο κατά την διαδικασία εγγραφής, για σας μεταφέρει άμεσα ειδοποιήσεις για την εξέλιξη των θεμάτων που έχετε δημιουργήσει ή συμμετάσχει ως μέλη του.

Οι προσωπικές δηλώσεις (μαρτυρίες) που τυχόν μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημοσιεύονται στις τοποθεσίες μας υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνουν δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωποποίηση, ή μετά την απομάκρυνση τέτοιων δεδομένων δεν αλλοιώνεται το περιεχόμενό τους.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

To exam panel δεν πωλεί, ενοικιάζει ή μισθώνει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους σε καμία περίπτωση και διαφυλάσσει τον προσωπικό τους χαρακτήρα.

Το exam panel μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικές σας πληροφορίες για να:

(α) αποκριθεί σε εξουσιοδοτημένες αιτήσεις πληροφοριών εκ μέρους της αστυνομίας και κυβερνητικών υπηρεσιών,

(β) συμμορφωθεί σε όποια νομοθεσία, διάταξη, κλήτευση ή εντολή δικαστηρίου,

(γ) βοηθήσει στην αποφυγή απάτης ή για να εφαρμόσει ή προστατεύσει τα δικαιώματα και ιδιοκτησίες του exam panel, ή,

(δ) προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των μελών του.

Το exam panel, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλης εταιρίας για την επικοινωνία μέσω SMS προς τους χρήστες του. Η συνεργασία αυτή συνοδεύεται από σύννομο «Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας» και διασφαλίζει τη μυστικότητα και τη μη διάδοση και μεταφορά των κινητών τηλεφώνων καθώς και του περιεχομένου του μηνυμάτων προς τρίτους. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου, το περιεχόμενο των μηνυμάτων περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα είδος ειδοποίησης χωρίς πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες.

5. Η προστασία του απορρήτου για ανήλικους

Το exam panel δεν συλλέγει εν γνώσει του πληροφορίες από παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι τοποθεσίες του στο Web δεν αποσκοπούν στην προσέλκυση παιδιών και νέων κάτω από αυτό το όριο ηλικίας. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και κηδεμόνες να λάβουν ενεργό ρόλο στις ενέργειες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

6. Πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και ακρίβεια των στοιχείων

Το exam panel καταβάλλει προσπάθειες για την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Για την τήρηση των δεδομένων των μελών μας με ακρίβεια, εφαρμόζουμε τεχνολογικές λύσεις, διαδικασίες διαχείρισης και συγκεκριμένη πολιτική. Το exam panel παρέχει στα άτομα λογική πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που του έχουν παράσχει και την δυνατότητα για επισκόπηση, διόρθωση, μπλοκάρισμα, ή διαγραφή, όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Για να διαφυλάξουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των πληροφοριών σας, χρησιμοποιούμε εύλογα μέσα για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη πριν σας δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας.

7. Προστασία των πληροφοριών σας

Το exam panel είναι αφοσιωμένο στην ασφαλή φύλαξη των πληροφοριών που παρέχετε. Για την παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων, την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών και την εν γένει προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται, το exam panel λαμβάνει κατάλληλα φυσικά, τεχνολογικά και διαχειριστικά μέτρα.

8. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Αν υπάρξουν τροποποιήσεις στους όρους της Ηλεκτρονικής δήλωσης περί απορρήτου του exam panel, θα κοινοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές εδώ, με ενημέρωση της ημερομηνίας αναθεώρησης. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στη Δήλωσή μας, θα σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως αποστολή σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή την αποστολή ειδοποίησης στη κεντρική μας σελίδα.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010