η λειτουργία του exampanel.me

exam panel       exampanel.me       διεκπεραίωση θεμάτων       πολιτική απορρήτου       όροι χρήσης

Οι φροντιστηριακού χαρακτήρα υπηρεσίες των μελών, εξυπηρετούνται αποκλειστικά από την τοποθεσία https://exampanel.me/ μέσω των συνδέσμων exampanel.me στην κορυφή και στο τέλος κάθε σελίδας. Ως μέλος ορίζεται κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία εγγραφής του στο exam panel και έχει παραλάβει mail με τον κωδικό πρόσβασής του.

Είσοδος στο σύστημα - Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εισόδου μέλους με το email, τον κωδικό πρόσβασης και την ασφάλεια (captcha) εισέρχεσαι στο σύστημα. Υπάρχει πιθανότητα να μην θυμάσαι τον κωδικό πρόσβασης και να μην μπορείς να εντοπίσεις το μήνυμα που το περιέχει. Αν αφήσεις κενό το πεδίο του κωδικού στη φόρμα εισόδου μέλους, τότε το σύστημα θα σου στείλει αυτόματα ένα νέο email με τα στοιχεία πρόσβασής σου.

Να θυμάσαι ότι για τη δική σου ασφάλεια ποτέ δεν πρέπει να γνωστοποιείς τον κωδικό πρόσβασης σε άλλα άτομα. Επίσης σου προτείνουμε να μην χρησιμοποιείς τη δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων πρόσβασης που σου παρέχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης ή άλλα εργαλεία (utilities) και να δίνεις ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείς υπολογιστές σε περιβάλλοντα πολλών χρηστών όπως Internet café, εργαστήρια ή αίθουσες υπολογιστών σε σχολές κλπ.

Τα θέματά μου

Η πρώτη και βασικότερη λειτουργία στο exampanel.me είναι η διαχείριση των θεμάτων σου. Πρώτα προβάλλεται ένας κατάλογος με όλα τα θέματα που έχεις δημιουργήσει πληροφορώντας σε για τον τίτλο, την ημερομηνία δημιουργίας, την ημερομηνία τελευταίας δράσης και την κατάσταση του κάθε θέματος.

Η ημερομηνία τελευταίας δράσης δηλώνει την ημέρα και ώρα του τελευταίου μηνύματος που προστέθηκε στο κάθε θέμα είτε από εσένα, είτε από το exam panel, η δε κατάσταση μπορεί να έχει μια από τις πέντε (5) ακόλουθες μορφές:

Σε αναμονή: Σημαίνει ότι το θέμα σου δεν έχει επεξεργαστεί σε πρωτογενές επίπεδο από τους καθηγητές. Η επεξεργασία αυτή γίνεται σε λιγότερο από 24 ώρες από την ώρα δημιουργίας του θέματος εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Προς συμφωνία: Σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επαφή μας για την συμφωνία συνεργασίας για το συγκεκριμένο θέμα. Το σύστημα έχει προγραμματιστεί να διαγράφει όλα τα θέματα τα οποία 10 ημέρες μετά τη δημιουργία τους είναι σε αυτήν την κατάσταση.

Ενεργό: Σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει για τη συνεργασία μας και το θέμα σου το έχει αναλάβει ένας από τους καθηγητές μας.

Προς πληρωμή: Σημαίνει ότι το θέμα σου έχει επιλυθεί και εκκρεμεί η πληρωμή.

Κλειστό: Σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί η πληρωμή, και μπορείς να παραλάβεις το τελικό υλικό του θέματος σου.

Δημιουργία νέου θέματος

Κάθε θέμα πρέπει να αφορά σε ένα και μόνο μάθημα για να το αναλάβει ένας καθηγητής. Μπορείς να δημιουργήσεις οποτεδήποτε όσα θέματα θέλεις με μόνο περιορισμό ότι για τη δημιουργία νέου θέματος όλα τα υπάρχοντα θέματα πρέπει να είναι ενεργά, προς πληρωμή ή κλειστά.

Για τη δημιουργία νέου θέματος υπάρχει σχετικός σύνδεσμος στον κατάλογο των θεμάτων σου. Αυτή η φάση είναι η πιο κρίσιμη για σένα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Εκτός από το να δώσεις έναν φιλικό τίτλο στο θέμα σου, πρέπει να το περιγράψεις με όσο δυνατό περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια το θέμα, το ζητούμενο αποτέλεσμα, το διαθέσιμο χρόνο και ότι άλλο νομίζεις ότι είναι σημαντικό.

Έχεις επίσης τη δυνατότητα να ανεβάσεις μαζί με το θέμα σου ψηφιοποιημένο σχετικό υλικό. Το υλικό αυτό πρέπει να είναι σε μορφή αρχείων MS Office, OpenOffice, PDF, AutoCad, 3D Studio, Photoshop, Corel, Illustrator, text/XML ή εικόνων (bmp, gif, jpeg, png ή tiff από σάρωση). Μπορείς να ανεβάσεις ένα μόνο αρχείο με μέγεθος έως 10ΜΒ. Αν έχεις περισσότερα από ένα αρχεία, συμπίεσέ τα (zip) και ανέβασε το συμπιεσμένο αρχείο.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι η αγωνία και η βιασύνη που πιθανόν έχεις μπορούν να επηρεάσουν την ορθότητα και ακρίβεια του θέματος που δημιουργείς. Για αυτό το λόγο η επεξεργασία του θέματος από τους καθηγητές μας, θα ξεκινήσει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά τη ώρα δημιουργίας του. Στην περίπτωση που έχεις ξεχάσει κάτι η θέλεις να κάνεις διορθώσεις, έχεις το χρονικό περιθώριο να μεταβάλεις σε όποιο βαθμό θέλεις τα στοιχεία ή/και το συνοδευτικό υλικό του θέματος.

Διαχείριση θέματος

Κάθε θέμα που είναι σε κατάσταση ενεργό, σου δίνει τη δυνατότητα διατήρησης μιας ιδιωτικής συζήτησης με το exam panel, προσθέτοντας μηνύματα κάτω από το θέμα. Η δυνατότητα επισύναψης ψηφιοποιημένου υλικού ισχύει και για τα μηνύματα με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω.

Η επιλογή θεμάτων γίνεται από σχετικούς συνδέσμους που παρουσιάζονται στον κατάλογο θεμάτων. Η προβολή όλων των μηνυμάτων γίνεται πάντοτε με φθίνουσα χρονική σειρά και για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή η εκ των υστέρων μεταβολή τους. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για κάποια διόρθωση, πρόσθεσε ένα καινούριο μήνυμα με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Για την ευκολότερη ενημέρωσή σου, όταν προστίθεται ένα μήνυμα από το exam panel κάτω από ένα θέμα, θα ειδοποιείσαι με SMS ή με email (στην περίπτωση που δεν έχεις δηλώσει κινητό τηλέφωνο κατά την εγγραφή σου).

Τα αρχεία μου

Ο κατάλογος των αρχείων σου περιλαμβάνει μόνο το ψηφιοποιημένο παραδοτέο υλικό των θεμάτων που είναι κλειστά, και προβάλει τον τίτλο κάθε θέματος και ένα σύνδεσμο για κατέβασμα με το όνομα του αρχείου ανά θέμα.

Για την δική σου προστασία και διαφύλαξη του προσωπικού σου απορρήτου, το παραδοτέο υλικό είναι πάντοτε σε συμπιεσμένη μορφή (zip) και κλειδωμένο με κωδικό. Ο κωδικός έχει τη μορφή email::password. Για παράδειγμα αν το email σου είναι το Someone@Somewhere.net και ο κωδικός πρόσβασής σου είναι το A1b2C!, τότε για να ξεκλειδώσεις το συμπιεσμένο αρχείο πρέπει να εισάγεις τον κωδικό someone@somewhere.net::A1b2C! Όπως φαίνεται το email ως συνθετικό του κωδικού χρησιμοποιείται μόνο με πεζά γράμματα (το Someone@Somewhere.net γίνεται someone@somewhere.net).

Στην περίπτωση που το ψηφιοποιημένο παραδοτέο υλικό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 10MB, τότε αυτό παραδίδεται με email και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη από το exam panel.

Διαγραφή θεμάτων

Για να μπορέσεις να διαγράψεις ένα θέμα καθώς και όλη την πληροφορία που σχετίζεται με αυτό, θα πρέπει το θέμα να είναι σε κατάσταση κλειστό τουλάχιστον 45 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση σου προτείνουμε να μη διαγράφεις τα θέματά σου μιας και υπάρχει πιθανότητα να σου χρειαστεί υλικό σχετικό με αυτά στο μέλλον. Για την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών η διαγραφή δεν είναι άμεση και πραγματοποιείται μετά από 48 τουλάχιστον ώρες από το σχετικό online αίτημα.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποίησε την online επικοινωνία μέσω skype ή τηλεφώνησέ μας στο 801 700 700 1 (από σταθερό ή κινητό - αστική χρεώση πανελλαδικά). Αν βρίσκεσαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάλεσέ μας δωρεάν στο 0808 189 1039 από σταθερό ή κινητό του Ηνωμένου Βασιλείου (free phone). Αν βρίσκεσαι στην Κύπρο, κάλεσέ μας δωρεάν στο 8009 4994 (free phone).