faq: διαδικασία - κοστολόγηση

γενικές ερωτήσεις       διαδικασία - κοστολόγηση       εμπιστευτικότητα - ασφάλεια       σχολές ελλάδας και κύπρου       σχολές εξωτερικού

Πώς λειτουργεί και τί πρέπει να κάνω;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή όπως περιγράφεται και στη σελίδα λειτουργία. Εγγράφεσαι στο exam panel σε ελάχιστα δευτερόλεπτα συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Δημιουργείς το θέμα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια περιγράφοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά (χρόνος παράδοσης, ιδιαιτερότητες) ή οτιδήποτε κρίνεις εσύ πως πρέπει να αναφέρεις. Προαιρετικά μπορείς να συμπεριλάβεις και ψηφιοποιημένο συνοδευτικό υλικό σχετικό με το θέμα. Κατά κανόνα μέσα σε διάστημα 24 έως 48 ωρών, επικοινωνούμε μαζί σου είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά και καταλήγουμε στον τρόπο συνεργασίας μας.

Αν πάλι, θέλεις να συζητήσεις κάποια επιμέρους στοιχεία του θέματός σου ή βιάζεσαι ιδιαίτερα, μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποιον από τους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας που έχουμε.

Είναι απαραίτητο να συμπληρώσω όλα τα στοιχεία κατά την δημιουργία θέματος;

Όσο πιο ολοκληρωμένα και ακριβή είναι τα στοιχεία (π.χ. τμήμα, θέμα, επίπεδο, περιγραφή κτλ.) κατά τη δημιουργία του θέματός σου στο exampanel.me, τόσο πιο γρήγορα θα ανατεθεί το θέμα σου στον κατάλληλο καθηγητή και θα προχωρήσει η συνεργασία.

Τι πρέπει να κάνω αν το συνοδευτικό υλικό που θέλω να σας αποστείλω είναι μεγαλύτερο από 20ΜΒ;

Πρώτα θα πρέπει να συμπιέσεις το ψηφιοποιημένο υλικό. Κατά κανόνα μετά τη συμπίεση ο όγκος του παραγόμενου αρχείου είναι πολύ μικρότερος από τον αρχικό. Αν παρόλα αυτά το αρχείο είναι μεγαλύτερο από 20MB, τότε δημιούργησε το θέμα σου ή το μήνυμα σου στο exampanel.me, και στείλε μας το συνοδευτικό υλικό μέσω email.

Πώς μπορώ να αλλάξω / μεταβάλλω ένα θέμα που έχω ήδη δημιουργήσει;

Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα θέμα, χαρακτηρίζεται από μία κατάσταση με την ένδειξη «Σε αναμονή». Όσο ένα θέμα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, μπορείς να το μεταβάλλεις με αντικατάσταση. Οποιαδήποτε μεταβολή θα αντικαταστήσει τα περιεχόμενα του θέματος. Το ίδιο ισχύει και για το συνοδευτικό υλικό.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω περισσότερα από ένα θέματα;

Το exampanel.me επιτρέπει την ύπαρξη ενός και μόνο θέματος σε κατάσταση «Σε αναμονή». Πρακτικά όσο ένα θέμα βρίσκεται σε αυτήν κατάσταση, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέου θέματος. Οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτή την περίπτωση, μεταφράζεται σε αντικατάσταση, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ερώτηση. Αν έχεις δύο θέματα τότε μπορείς να δημιουργήσεις ένα «συνολικό θέμα» και κατά την περιγραφή να τα εξηγήσεις / επιμερίσεις.

Πώς θα παραλάβω το υλικό βοήθειας;

Το υλικό βοήθειας σου παραδίδεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και πάντοτε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στο σχετικό συμφωνητικό που έχουμε συνάψει μαζί σου για το θέμα σου. Ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετήσει το υλικό βοήθειας, υπάρχει η δυνατότητα για τμηματική του παράδοση σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες σε αυτή την περίπτωση δηλώνονται και στο συμφωνητικό. Το υλικό βοήθειας παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί όμως να παραδοθεί και σε άλλες μορφές (π.χ. εκτυπωμένο, σε CD/DVD κ.α.).

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το υλικό βοήθειας;

Το exam panel σου παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ρόλο σου. Το υλικό βοήθειας που σου παραδίδουμε αποτελεί έναν «οδηγό» με τον οποίο μπορείς να ανταποκριθείς στο θέμα που σε απασχολεί ώστε να το κατανοήσεις καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος. Σε καμία περίπτωση δε σου προτείνουμε την παράδοση του «οδηγού» απευθείας στη σχολή σου.

Τι θα συμβεί αν το αποτέλεσμα δεν με ικανοποιεί;

Παρά το ότι αντιμετωπίζουμε σπανιότατα τέτοιες περιπτώσεις, η πολιτική μας είναι να επανεξετάζουμε το θέμα με γνώμονα τις βελτιώσεις ή προσθήκες που θα ήθελες χωρίς επιπλέον κόστος.

Τι γίνεται στην περίπτωση όμοιων θεμάτων από διαφορετικά μέλη;

Κάθε θέμα αντιμετωπίζεται μοναδικά και το παραγόμενο υλικό βοήθειας είναι πρωτότυπο και πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε μέλους. Σε κάθε περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε και δεν παραδίδουμε ποτέ το ίδιο υλικό βοήθειας σε παρόμοια θέματα και έτσι προφυλάσσουμε τα μέλη μας από πιθανά προβλήματα με ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Ποιό είναι το κόστος για την παρεχόμενη βοήθεια;

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η οποιαδήποτε τυποποιημένη κοστολόγηση δεν εξυπηρετεί λόγω της δομής των θεμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε παράλογες απαιτήσεις.

Η κοστολόγηση γίνεται κυρίως βάσει των ωρών που δαπανά ο καθηγητής αλλά και του επιπέδου δυσκολίας και εξειδίκευσης του θέματος. Ο καλύτερος τρόπος για να δούμε το κόστος του θέματος που σε απασχολεί, είναι να ακολουθήσεις τη διαδικασία εγγραφής (αν δεν είσαι ήδη μέλος) και να «ανεβάσεις» το θέμα σου. Σημείωσε ότι η εγγραφή στο exam panel είναι δωρεάν και δεν δημιουργεί καμία απολύτως δέσμευση ή υποχρέωση.

Η αντιμετώπιση των θεμάτων γίνεται με αυστηρά επαγγελματικό τρόπο. Το exam panel δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και του υλικού βοήθειας που σου παραδίδεται για να προσφέρει υπηρεσίες «εξευτελιστικού» κόστους, αμφιβόλου και επικίνδυνου αποτελέσματος. Τέτοιες πρακτικές δε συνάδουν με την ποιότητα και τις γνώσεις των συνεργαζόμενων καθηγητών και τη γενικότερη φιλοσοφία του exam panel. Η ορθολογική προσέγγιση της σχέσης υλικού βοήθειας και κόστους, σε συνδυασμό με την εμπειρία του exam panel, έχει οδηγήσει στην τεράστια επιτυχία και στην άριστη συνεργασία μας με όλα μας τα μέλη.

Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω;

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του exam panel.