το ανθρώπινο δυναμικό του exam panel

επισκόπηση       ανθρώπινο δυναμικό       επιλέγω exam panel       νέα - ανακοινώσεις       επικοινωνία

Στο exam panel ξέρουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο άξονα ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας. Υποστηρίζουμε και εφαρμόζουμε στην πράξη την εργασία από απόσταση. Με προτεραιότητα τον άνθρωπο εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών αντιτιθέμενοι σε όλες τις μορφές διακρίσεων όπως αναπηρία, γάμος ή γονική ιδιότητα, φυλή (χρώμα, εθνικότητα, εθνική προέλευση), φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ποινικό μητρώο, ηλικία κα.

Το δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών


Στο exam panel έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών, με τίτλους σπουδών από σχεδόν όλα τα τμήματα ελληνικών Πανεπιστημίων, τα περισσότερα τμήματα ΤΕΙ και πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, και γνώση και εμπειρία για το στυλ και τις απαιτήσεις των κατά τόπους σχολών.

To 52,14% είναι άνδρες και το 47,86% γυναίκες. Το 17,65% έχει τίτλο σπουδών από ΤΕΙ, το 49,67% από Πανεπιστήμια και το 32,68% έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Το 12,57% έχει φροντιστηριακή εμπειρία από 1 έως 5 έτη, το 47,19% από 5 έως 10 έτη και το 40,24% πάνω από 10 έτη.Σημείωση: Σεβόμενοι το ιδιωτικό απόρρητο των καθηγητών μας, έχουμε δεσμευθεί νομικά απέναντί τους να διαφυλάσσουμε και να μην γνωστοποιούμε προσωπικά τους δεδομένα. Παράλληλα για την παράθεση στοιχείων που αφορούν στο δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών, εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές διάδοσης δεδομένων (data dissemination), ώστε τα στοιχεία να μην μπορούν να οδηγήσουν σε προσωποποιημένα συμπεράσματα. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα, ανανεώνονται κάθε τέσσερεις (4) μήνες και αφορούν το δεύτερο τετράμηνο του 2010.

Αν είσαι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ και θέλεις να ενταχθείς στο δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών, μπορείς να αποστείλεις το βιογραφικό σου στο jobs@exampanel.com.