η διεκπεραίωση θεμάτων από το exam panel

exam panel       exampanel.me       διεκπεραίωση θεμάτων       πολιτική απορρήτου       όροι χρήσης

Από τη στιγμή που συμφωνήσουμε και αναλάβουμε το θέμα σου, ακολουθούμε με τυπολατρική ευλάβεια ένα σύνολο εσωτερικών διαδικασιών, με απώτατο στόχο την διεκπεραίωση του θέματός σου και την παραγωγή αποτελέσματος υψηλής ποιότητας μέσα στο προσυμφωνημένο χρονικό περιθώριο.

Κάθε θέμα σου, αντιμετωπίζεται ως μοναδικό και αποτελεί για μας ένα έργο. Για τη διαχείρισή του έχουμε υιοθετήσει τη φιλοσοφία και τις αρχές του μοντέλου Waterfall (σειριακές διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού) σε συνδυασμό με πρακτικές για την ελαχιστοποίηση κινδύνων και την αποφυγή κρίσεων.

Η ομάδα (καθηγητών) υποδοχής θεμάτων, αναλύει το θέμα σου, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του σε ακαδημαϊκό επίπεδο και δημιουργεί τον απαραίτητο σχεδιασμό και τον αντίστοιχο χρονικό προγραμματισμό για τη διεκπεραίωσή του.

Με βάση αυτές τις διαδικασίες, το θέμα σου ανατίθεται στον πιο κατάλληλο καθηγητή από το γραφείο κίνησης. Παράλληλα ενημερώνονται άλλοι δύο (2) καθηγητές, που πληρούν τα ίδια κριτήρια καταλληλότητας, και δεσμεύουν τον απαραίτητο χρόνο από το πρόγραμμά τους, ώστε να μπορούν να αναπληρώσουν τον πρώτο καθηγητή σε περίπτωση κωλύματος (πρόβλημα υγείας, ανωτέρα βία κλπ). Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε το ρίσκο από απρόβλεπτες καταστάσεις και κρατάμε σε ισχύ το χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης του θέματός σου.

Ο καθηγητής που έχει αναλάβει το θέμα σου, προχωρά άμεσα στην επίλυσή του, ενημερώνοντας για την πρόοδο των εργασιών του τους αναπληρωματικούς καθηγητές και το γραφείο κίνησης, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τους χρόνους σε σχέση με το πρόγραμμα. Σε οποιοδήποτε σημείο παρουσιαστεί χρονική καθυστέρηση, ενεργοποιούνται οι αναπληρωματικοί καθηγητές για να καλύψουν το κενό.

Με την ολοκλήρωση της επίλυσης, ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης ορθότητας, στην οποία συμμετέχουν και οι τρεις (3) καθηγητές. Στην περίπτωση που εντοπιστεί οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με τις αρχικές απαιτήσεις ή/και το σχεδιασμό, επιλύεται άμεσα με συνεργασία των τριών.

Το παραγόμενο υλικό βοήθειας παραδίδεται στο γραφείο κίνησης, το οποίο με τη σειρά του το μεταφέρει στην ομάδα υποδοχής θεμάτων για τον τελικό έλεγχο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, και ιδιαίτερα όταν το υλικό έχει μεγάλο όγκο, στον τελικό έλεγχο συμμετέχει και φιλόλογος που επιμελείται τη σύνταξη και την ορθογραφία, ώστε να σου παραδοθεί χωρίς ατέλειες.

Κάθε προσπάθεια δημιουργίας που αφήνεται στην τύχη, χωρίς να βασίζεται σε σύστημα, στρατηγική και διαδικασίες, είναι κατά κανόνα καταδικασμένη να αποτύχει.

Όλοι γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις με φοιτητές που παρέλαβαν ακατάλληλο, ανεπαρκές ή άκαιρο υλικό ή ακόμα χειρότερα δεν παρέλαβαν τίποτα. Με μια γρήγορη αναζήτηση στο Web, μπορείς να βρεις εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις.

Με την πρώτη ματιά στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών στο κάτω μέρος της σελίδας ανθρώπινο δυναμικό, και ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν την φροντιστηριακή εμπειρία τους, είναι εύκολο να καταλάβεις ότι το σύστημά μας δεν αποτελεί υπερβολή και πώς είναι δυνατό να το εφαρμόζουμε.

To exam panel έχει το σύστημα, τις υπηρεσίες, τις λύσεις και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό, για να είναι ένας εξαιρετικός αρωγός στην επιτυχημένη πορεία των σπουδών σου. Το exam panel είναι ο δικός σου σύγχρονος, ασφαλής, σίγουρος και οικονομικός τρόπος για πτυχίο στην «ώρα» του.