faq: γενικές ερωτήσεις

γενικές ερωτήσεις       διαδικασία - κοστολόγηση       εμπιστευτικότητα - ασφάλεια       σχολές ελλάδας και κύπρου       σχολές εξωτερικού

Γιατί να επιλέξω το exam panel;

Το exam panel είναι το μοναδικό online φοιτητικό φροντιστήριο για Έλληνες και Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε ελληνόφωνες ή αγγλόφωνες σχολές στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, το οποίο σου παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη με τα πλέον σύγχρονα online εργαλεία του διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα σου προσφέρει ποιοτική δουλειά, αξιοπιστία, ταχύτητα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Το exam panel δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας, και χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα, τεχνολογίες και μεθόδους για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και προστασίας σου.

Το exam panel καλύπτει τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, παρέχοντας βοήθεια για διπλωματικές, πτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες, θέματα προόδων ή εξεταστικών, απαλλακτικές εργασίες, ασκήσεις ή μεταφράσεις.

Το exam panel πλαισιώνεται από έμπειρους καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι καθηγητές μας έχουν βοηθήσει με απόλυτη επιτυχία φοιτητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Πόσο καταρτισμένοι είναι οι καθηγητές του exam panel;

Οι καθηγητές του exam panel έχουν τίτλους σπουδών από ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2010, τα οποία έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα ανθρώπινο δυναμικό, το 17,65% έχει τίτλο σπουδών από ΤΕΙ, το 49,67% από Πανεπιστήμια και το 32,68% έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Επίσης το 12,57% έχει φροντιστηριακή εμπειρία από 1 έως 5 έτη, το 47,19% από 5 έως 10 έτη και το 40,24% πάνω από 10 έτη.

Το exam panel αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το δίκτυο συνεργαζόμενων καθηγητών με τρόπο τέτοιο που το κάνει να είναι 100% αποτελεσματικό για τους χρήστες των υπηρεσιών του, ενώ παράλληλα φροντίζει για τη μεταφορά εμπειρίας και φροντιστηριακής τεχνογνωσίας από τους παλαιότερους προς τους νεότερους.

Πόσο ενημερωμένοι είναι οι καθηγητές του exam panel στο γνωστικό τους αντικείμενο;

Τα δεδομένα του exam panel από τη συνεργασία με τους καθηγητές είναι εντυπωσιακά. Οι επιτυχημένες «αποστολές» μεγάλης δυσκολίας για πολύ απαιτητικές σχολές ελληνικών πανεπιστημίων και πολύ ιδιαίτερων καταστάσεων αγγλικών πανεπιστημίων σε επίπεδο μεταπτυχιακών, αποτελούν την καλύτερη απάντηση στο ερώτημα. Εντυπωσιακή είναι και η καταγεγραμμένη τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα κυρίως πρακτικών επιστημών και νέων τεχνολογιών (πληροφορική, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σύνολο των καθηγητών ασχολείται επαγγελματικά με την επιστήμη του, με τους περισσότερους να έχουν ενεργό επιστημονική δράση με συμμετοχές σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.α.

Πώς αξιολογούνται οι καθηγητές του exam panel;

Το exam panel διατηρεί αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης των συνεργαζόμενων καθηγητών σε σχέση με το επίπεδο γνώσεων αλλά και τον επαγγελματισμό τους. Ασκώντας πολιτική ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής, δίνεται η ευκαιρία σε όλους να επιδείξουν στην πράξη τις δεξιότητές τους μέσα από ένα εσωτερικό σύστημα διαδικασιών που δεν επιτρέπει τη δημιουργία κινδύνων για τους χρήστες των υπηρεσιών του exam panel. Με βάση την αξιολόγηση στην πράξη, κάθε καθηγητής αναλαμβάνει θέματα στα οποία αποδεδειγμένα μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα περεταίρω «εκπαίδευσης» από τη συνεργασία του με άλλους πιο έμπειρους καθηγητές. Πέρα από την εσωτερική αξιολόγηση, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αξιολόγηση που προέρχεται από τους χρήστες των υπηρεσιών του exam panel.

Πώς επιλέγεται ο καθηγητής που θα αναλάβει το θέμα μου;

Το πρώτο βήμα είναι η ανάλυση του θέματός σου από την ομάδα (καθηγητών) υποδοχής η οποία προσδιορίζει τις απαιτήσεις του σε ακαδημαϊκό επίπεδο και δημιουργεί τον απαραίτητο σχεδιασμό και τον αντίστοιχο χρονικό προγραμματισμό για τη διεκπεραίωσή του. Με βάση αυτές τις διαδικασίες, το θέμα σου ανατίθεται στον πιο κατάλληλο καθηγητή από το γραφείο κίνησης, το οποίο χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό για τον ψηφιακό έλεγχο κριτηρίων καταλληλότητας. Παράλληλα ενημερώνονται άλλοι δύο καθηγητές με τα ίδια κριτήρια, ώστε να μπορούν να αναπληρώσουν τον πρώτο σε περίπτωση κωλύματος. Ως κώλυμα μπορεί να θεωρηθεί και μια πιθανή αστοχία του λογισμικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, κανένας καθηγητής του exam panel δεν αποδέχεται να αναλάβει ένα θέμα που δεν μπορεί να το καλύψει στο ακέραιο.